Live monitoren van stroom opwek, teruglevering, (zelf)gebruik, gas en water! Ook het monitoren van individuele apparaten of grootverbruikers behoort tot de mogelijkheden. Verlaag je sluipverbruik, ga bewuster om met energie, en bespaar.

Zie wanneer en hoeveel zonne-energie je direct in huis verbruikt in de grafiek met zonverbruik. Bereid je voor op afbouw van de saldering door nu al bewust om te gaan met je zonnestroom. Hoe meer zonnestroom je direct gebruikt hoe meer je bespaart.